Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 2022-11-01

1. Inleiding

Welkom bij shaargoltd.

shaargoltd ("ons", "wij", of "onze") opereert truehandy.nl (hierna te noemen "Service").

Ons privacybeleid is van toepassing op uw bezoek aan truehandy.nlen legt uit hoe we informatie verzamelen, beveiligen en vrijgeven die voortvloeit uit uw gebruik van onze service.

Wij gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op al het gebruik van onze service en vormen samen met het privacybeleid uw overeenkomst met ons ("overeenkomst").

2. Definities

SERVICE betekent de truehandy.com website beheerd door shaargoltd.

PERSOONSGEGEVENS gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens (of aan de hand van deze gegevens en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

GEBRUIKSGEGEVENS zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Service of van de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

COOKIES zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen op je apparaat (computer of mobiel apparaat).

GEGEVENSBEHEERDER betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon die (alleen of samen met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de manier waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. Voor het doel van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw gegevens.

GEGEVENSVERWERKERS (OF DIENSTVERLENERS) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens effectiever te verwerken.

GEGEVENS ONDERWERP is elke levende persoon die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

DE GEBRUIKER is de persoon die onze Service gebruikt. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

3. Verzamelen en gebruiken van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

4. Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

0.1. E-mailadres

0.2. Voornaam en achternaam

0.3. Telefoonnummer

0.4. Adres, Land, Staat, Provincie, Postcode, Stad

0.5. Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie door de afmeldlink te volgen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service door of via een apparaat ("Gebruiksgegevens".).

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service benadert met een apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem van uw apparaat, het type internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ("Locatiegegevens".). We gebruiken deze gegevens om functies van onze service aan te bieden en om onze service te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatieservices op elk gewenst moment in- of uitschakelen wanneer u onze service gebruikt via de instellingen van uw apparaat.

Tracking Cookies Gegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere traceringstechnologieën gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

0.1. Sessiecookies: We gebruiken sessiecookies om onze service te laten werken.

0.2. Voorkeurcookies: We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

0.3. Beveiligingscookies: We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

0.4. Advertentiecookies: Advertentiecookies worden gebruikt om u advertenties aan te bieden die relevant zijn voor u en uw interesses.

Andere gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we ook de volgende informatie verzamelen: geslacht, leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortgegevens, staatsburgerschap, inschrijving in de woonplaats en feitelijk adres, telefoonnummer (werk, mobiel), details van documenten over opleiding, kwalificatie, beroepsopleiding, arbeidsovereenkomsten, NDA-overeenkomsteninformatie over bonussen en vergoedingen, informatie over burgerlijke staat, gezinsleden, burgerservicenummer (of ander identificatienummer voor belastingbetalers), kantoorlocatie en andere gegevens.

5. Gebruik van gegevens

shaargoltd gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

0.1. om onze Service te leveren en te onderhouden;

0.2. om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan onze Service;

0.3. om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest;

0,4. om klantenondersteuning te bieden;

0.5. om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren;

0.6. om het gebruik van onze Service te controleren;

0.7. technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken;

0.8. voor elk ander doel waarvoor u het verstrekt;

0.9. om onze verplichtingen uit te voeren en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons, inclusief voor facturering en inning;

0.10. om u te voorzien van berichten over uw account en/of abonnement, inclusief berichten over afloop en verlenging, e-mailinstructies, enz;

0.11. om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen;

0.12. op elke andere manier die we kunnen beschrijven wanneer u de informatie verstrekt;

0.13. voor andere doeleinden met uw toestemming.

6. Bewaren van gegevens

We bewaren je Persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. We bewaren en gebruiken je Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we je gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

We bewaren ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

7. Overdracht van gegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw jurisdictie.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, dient u er rekening mee te houden dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overbrengen naar de Verenigde Staten en deze daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met die overdracht.

shaargoltd zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

8. Openbaarmaking van gegevens

We kunnen persoonlijke gegevens openbaar maken die we verzamelen of die u verstrekt:

0.1. Openbaarmaking voor wetshandhaving.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht worden om uw Persoonsgegevens vrij te geven als de wet ons hiertoe verplicht of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties.

0.2. Zakelijke transactie.

Als wij of onze dochterondernemingen betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen.

0.3. Andere gevallen. We kunnen uw informatie ook vrijgeven:

0.3.1. aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen;

0.3.2. aan aannemers, dienstverleners en andere derden die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen;

0.3.3. om het doel te vervullen waarvoor u het verstrekt;

0.3.4. voor het opnemen van het logo van uw bedrijf op onze website;

0.3.5. voor elk ander doel dat door ons bekend wordt gemaakt wanneer u de informatie verstrekt;

0.3.6. met uw toestemming in alle andere gevallen;

0.3.7. als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen.

9. Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

10. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de GDPR (General Data Protection Regulation)

Als je een inwoner bent van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming, die onder de GDPR vallen.

Wij streven ernaar redelijke stappen te ondernemen zodat u uw Persoonsgegevens kunt corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan kunt beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, stuur dan een e-mail naar info@truehandy.com.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

0.1. het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen;

0.2. het recht op correctie. U hebt het recht om uw informatie te laten rectificeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is;

0.3. het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens;

0.4. het recht op beperking. U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;

0.5. het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat;

0.6. het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken;

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Houd er rekening mee dat we mogelijk geen service kunnen verlenen zonder bepaalde noodzakelijke gegevens.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

11. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de California Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA is de eerste wet in het land die commerciële websites en online diensten verplicht om een privacybeleid te publiceren. De reikwijdte van de wet reikt veel verder dan Californië en vereist dat een persoon of bedrijf in de Verenigde Staten (en mogelijk in de hele wereld) die websites beheert waarop persoonlijk identificeerbare informatie van Californische consumenten wordt verzameld, een opvallend privacybeleid op zijn website plaatst waarin precies staat welke informatie wordt verzameld en met welke personen deze informatie wordt gedeeld, en dat dit beleid wordt nageleefd.

Volgens CalOPPA gaan we akkoord met het volgende:

0.1. Gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken;

0.2. De link naar ons Privacybeleid bevat het woord "Privacy" en kan gemakkelijk worden gevonden op de startpagina van onze website;

0.3. Gebruikers worden op de hoogte gesteld van wijzigingen in ons privacybeleid op onze pagina Privacybeleid;

0.4. Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens wijzigen door een e-mail te sturen naar info@truehandy.com.

Ons beleid met betrekking tot "Do Not Track"-signalen:

Wij respecteren Do Not Track-signalen en volgen niet, plaatsen geen cookies en gebruiken geen advertenties wanneer een Do Not Track-browsermechanisme is ingesteld. Do Not Track is een voorkeursinstelling die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

12. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de California Consumer Privacy Act (CCPA)

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht om te weten welke gegevens we over u verzamelen, om te vragen uw gegevens te verwijderen en deze niet te verkopen (delen). Om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u bepaalde verzoeken doen en ons vragen:

0.1. Welke persoonlijke informatie we over u hebben. Als u dit verzoek indient, sturen we u het volgende terug:

0.0.1. De categorieën persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.

0.0.2. De categorieën bronnen waarvan we uw persoonlijke gegevens verzamelen.

0.0.3. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van uw persoonlijke gegevens.

0.0.4. De categorieën van derden met wie we persoonlijke informatie delen.

0.0.5. De specifieke persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.

0.0.6. Een lijst van categorieën persoonlijke gegevens die we hebben verkocht, samen met de categorie van elk ander bedrijf waaraan we ze hebben verkocht. Als we uw persoonlijke gegevens niet hebben verkocht, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

0.0.7. Een lijst van categorieën persoonlijke informatie die we hebben vrijgegeven voor een zakelijk doel, samen met de categorie van elk ander bedrijf waarmee we deze informatie hebben gedeeld.

U hebt het recht ons te vragen u deze informatie maximaal twee keer in een voortschrijdende periode van twaalf maanden te verstrekken. Wanneer u dit verzoek doet, kan de verstrekte informatie beperkt zijn tot de persoonlijke informatie die we in de voorgaande 12 maanden over u hebben verzameld.

0.2. Uw persoonlijke gegevens verwijderen. Als je dit verzoek indient, verwijderen we de persoonlijke informatie die we over je hebben vanaf de datum van je verzoek uit onze bestanden en geven we eventuele serviceproviders opdracht hetzelfde te doen. In sommige gevallen kan de verwijdering worden bereikt door de-identificatie van de informatie. Als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, is het mogelijk dat u bepaalde functies waarvoor uw persoonlijke gegevens nodig zijn, niet meer kunt gebruiken.

0.3. Stoppen met de verkoop van uw persoonlijke gegevens. We verkopen of verhuren je persoonlijke gegevens niet aan derden voor welk doel dan ook. We verkopen je persoonlijke informatie niet voor een geldelijke vergoeding. Echter, onder bepaalde omstandigheden kan een overdracht van persoonlijke gegevens aan een derde partij, of binnen onze familie van bedrijven, zonder geldelijke tegenprestatie worden beschouwd als een "verkoop" onder de Californische wet. U bent de enige eigenaar van uw persoonlijke gegevens en kunt te allen tijde verzoeken om openbaarmaking of verwijdering.

Als u een verzoek indient om te stoppen met de verkoop van uw persoonlijke gegevens, zullen we stoppen met dergelijke overdrachten.

Let op: als u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen of te stoppen met de verkoop ervan, kan dit invloed hebben op uw ervaring met ons en kunt u mogelijk niet deelnemen aan bepaalde programma's of lidmaatschapsdiensten waarvoor het gebruik van uw persoonlijke gegevens nodig is om te functioneren. Maar in geen geval zullen we je discrimineren omdat je je rechten uitoefent.

Om uw hierboven beschreven Californische rechten op gegevensbescherming uit te oefenen, stuurt u uw verzoek(en) per e-mail: info@truehandy.com.

Je rechten op het gebied van gegevensbescherming, zoals hierboven beschreven, vallen onder de CCPA, kort voor de California Consumer Privacy Act. Ga voor meer informatie naar de officiële California Legislative Information-website. De CCPA werd van kracht op 01/01/2020.

13. Dienstverleners

We kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken ("Dienstverleners"), namens ons service verlenen, servicegerelateerde diensten uitvoeren of ons helpen te analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

14. Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

15. CI/CD-tools

We kunnen gebruikmaken van externe serviceproviders om het ontwikkelingsproces van onze service te automatiseren.

16. Gedragsgerichte remarketing

Wij kunnen remarketingdiensten gebruiken om op websites van derden reclame voor u te maken nadat u onze service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Dienst.

17. Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor het verwerken van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

We zullen je betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze gegevens worden rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers, wiens gebruik van je persoonlijke gegevens wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsinformatie te garanderen.

18. Koppelingen naar andere sites

Onze service kan koppelingen naar andere sites bevatten die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Bijvoorbeeld, de geschetste privacybeleid is gemaakt met behulp van Beleidsmaker.io, een gratis tool die helpt bij het maken van juridische documenten van hoge kwaliteit. PolicyMaker's privacybeleid generator is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel om een privacybeleid voor blog, website, e-commercewinkel of mobiele app.

19. Privacy van kinderen

Onze Services zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 18 jaar ("Kind" of "Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u ontdekt dat een Kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder dat de toestemming van de ouders is geverifieerd, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

20. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We laten u dit weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en werken de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bij.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

21. Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen: info@truehandy.com.

 

nl_NLDutch